Medverkande konstnärer

For english please scroll down 


Eva Arnqvist, konstnär

Filippa Arrias, konstnär

Filippa A​rrias arbetar huvudsakligen med måleri som uttrycksmedel, men har återkommande undersökt måleriet genom angränsande fält som fotografi, scenografi, installation och performance. Arrias intresserar sig för fiktion i relation till det verkliga och hur dessa samverkar i att skapa nya realiteter. Hon är upptagen av  hur dessa orkestreras i ett rum.
Arrias är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm -98 , där hon numer arbetar som lektor i måleri. Hon har ställt ut i olika sammanhang nationellt, som internationellt. Nämnas kan separatutställningar på Kunstlerhaus Bethanien, Berlin, Tyskland, Zanabazaar Art Museum, Ulaan Baatar, Mongoliet och Millesgården Stockholm.
Hennes senaste utställningar är:
"Elvis has left the building part 2", Galleri Thomas Wallner, Simris 2011
(separat)
"Cosmotopia"/ Eternal Tour, Bac, Génève 2012 ( grupp) juni-aug 2012
" Perish with Paris" Forum nutidsplats för kultur, april-juni 2012, (separat).
Hon har  nyligen slutfört Ku-projektet "Unheimliche Verbindungen" i samarbete med koreografen Marie Fahlin, som bl.a. redovisats i form av olika föreställningar på Weld 2013 och Kkh 2014.
Under oktober 2014 invigs en färgsättning, som konstverk, i den nybyggda Skandionkliniken i Uppsala.

Johanna Gustafsson Fürst

Johanna Gustafsson Fürst bor och arbetar i Stockholm. Hon har en MFA från Kungl.Konsthögskolan 2003.  Johanna arbetar med relationer, politik och samhälle och intresserar sig för att hitta precisa materiella översättningar av komplexa frågeställningar och göra situationer som drar fram en handling som kanske skapar ny kunskap. Ofta är hennes arbeten konceptbaserade skulpturer eller platsspecifika installationer där hon använder material som verkar varit något annat eller varit menat för något annat.

Mellan 2003-2008 drev hon ak28 där hon curerade och producerade utställningar tillsammans med arkitekter, formgivare och konstnärer. Sedan 2008 har hon arbetat i och med stadsdelen Husby utifrån intresset för samhällsplanering och stad  idetta arbete har hon bl. a startat Kista teater, kurerat utställnings, ställt samman seminarier om konst och stadsplanering. Arbetet med Kista Teater handlade om att dra upp strategier för hur en teater kan arbeta med lokalsamhället genom att få ut föreställningarna och verksamheten i det offentliga rummet och tiden. Med konstnären Liv Strand driver hon Salong Material, ett utforskande av teori och praktik och former för gemensamt kunskapande. 2012 tillträdde hon i styrelsen för Index.

Lisa TorellEnglishJohanna Gustafsson Fürst

Johanna Gustafsson Fürst is an artist, based in Stockholm. Her works are situation-specific spatial interventions, or architectural structures, or performances, or social situations, or all these together. She is interested in doing translations that materialize points when things or actions create chains of reactions bouncing between aesthetics and social conventions, ideologies and politics. In 2003 she was one of the initiators of ak28, a self-organized collective of artists, architects and curators, which ran a space for exhibiting artistic practices in Stockholm between 2004-2008. In 2012 she was a grantholder at Iaspis in Stockholm. She is currently represented by Niklas Belenius Gallery. Her most recent exhibition took place at Consonni, Bilbao with I Believe I’m/it’s fake, I Believe I’m/it’s for Real -in Memory we Trust. a work composed of a transparent black tent, water containers, a megaphone and a speech. The speech is a schizophrenic extension of Peter Weiss' novel the Aesthetics of Resistance. Since 2008 part of her practice has been located in Husby in northern Stockholm where the projects are nomadic hybrid-organisms for collaboration. The practice in Husby followes the transformation of a district for several years, in different projects and roles in the realm of politics materialized in urban space.
www.gustafssonfurst.se
Lisa Torell, Konstnär

Lisa Torell lives and works in Sweden and Norway. She participates regularly in exhibitions and publications national and abroad. Among other places her works have been seen at Konsthall C, Index and The National Museum (Sweden), 0047 (Norway) and A Prior Magazine (Belgium). She is part of Norwegian Artistic Research Fellowship Program.

Public sphere, cultural expressions or statements, individual manifestations or national representations and identity - what is reflected and what emerges? How and why? Culture is constructed and society mirrored. She is investigating society and culture by looking at what is there to see and how and what is evaluated from the outside. She tries to find out what it is that shapes our way of seeing and understanding and how she can affect or change that in some
 direction.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar