torsdag 8 maj 2014

Nya Fasader i Husby

Motivationen att renovera Husby är först och främst att husen behöver stambytas och göras mer energieffektiva. En annan del är, som jag hör många tjänstemän, på olika positioner och med olika funktioner, upprepa: Stadsdelen måste bli mindre monoton och mer variation skall byggas in.

Men om detta görs utan en idé om helheten samtidigt som det finns signaler om att arkitekturen skall bevaras blir det ett osäkert läge där två riktningar motverkar varandra. En som handlar om att ha kvar en helhet då det har ett kulturhistoriskt värde och en där man tar idéen om att Husbys arkitektur är monoton som en sanning. Stadsdelens unika karaktär riskerar försvinna. 

Här kommer några bilder på hus som har nya fasader. Är de mindre monotona än de jag tidigare lagt upp i bloggen? Har de bevarat stadsdelens karaktär? I ett kvalitetsprogram som beställdes av Svenska Bostäder och som godkändes av Skönhetsrådet och Stadsmuseet (även om de ville se en högre grad av bevarande än vad som föreslogs) fastslogs tex att fasadernas starka orginalfärger skulle bevaras ut mot gatan och mot naturen. Innegårdarna skulle ljusas upp. Detta kvalitets program användes ett tag som referens i processen men spikades aldrig och av de ombyggda fasader jag sett verkar inte detta realiserat heller.
Svenska bostäder är på väg att ta fram en ny plan för renoveringen. Men som jag förstår fortfarande med utgångspunkten att Husbys arkitektur är monoton och att det måste rådas bot på. Ett synsätt som verkar utgå från det nu rådande idealet kvartersstaden som gör många blinda för andra kvaliteter och idéer i stadsbyggnad.

Husby är ett experiment, ett sökande efter andra typologier, där kvartersstaden möter Ville Radieuse, (http://en.wikipedia.org/wiki/Ville_Radieuse) och utgör därför en bra utgångspunkt för en diskussion om staden. Trondheimsgatan. Äldre fasad till vänster i bilden och ny till höger

Edward GriegsgångenTrondheimsgatan. Äldre fasad till vänster i bilden och ny till höger
Trondheimsgatan. Referenskvarteret nya ideer testedes tex trottoar längs Trondheimsgatan

Dokumentation av fasader i Husby centrum...fler bilder kommer snart